logotyp
Login

Poruchy chování


Poruchami chování v dětství a adolescenci trpí 6 až 16% hochů a 2 až 9% dívek.

Konkrétně se může jednat o: 

  • agresivní chování k lidem nebo zvířatům 
  • závažné ničení majetku 
  • podvádění a krádeže 
  • závažné porušování pravidel

  
    Zvláště alarmující je následující skutečnost - prognóza dětí a adolescentů s touto diagnózou: více jak polovina z nich vykazuje v dospělosti závažné psychické poruchy až po psychózy! 


Spolupracující instituce:

Středisko výchovné péče                     tel. 386 355 888, 724 569 351 

Dukelská 23, 370 01 České Budějovice svpcbu@quick.cz 

Pracovní doba
      PO – ČT   8.00 – 18.00 hod
      PA          8.00 – 16.00 hod

Specifické vývojové poruchy učení


   Specifické vývojové poruchy učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie) se mohou u dětí vyskytovat samostatně, ale častěji tvoří komplex poruch.

   Často se také vyskytují v kombinaci se syndromem lehké mozkové dysfunkce, který bývá v současnosti označován jako syndrom poruchy pozornosti nebo syndrom poruchy pozornosti spojený s hyperaktivitou.

   Na naší škole je péče o integrované děti zajišťována formou individuálních vzdělávacích plánů, které vypracovávají třídní učitelé v součinnosti s ostatními pedagogy a výchovným poradcem, a s následným souhlasem rodičů.

Spolupracující instituce

Pedagogicko-psychologická poradna         tel. 731 841 015 

Školní náměstí  56
392 01 Soběslav
 
e-mail: blankamusilova@pppcb.cz
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
kontakty - telefon, email
rozvrhy tříd a učitelů
elektronická žákovská knížka
objednání - rušení obědů - jídelníček
suplování
home
HOME

Created by © 2015-2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy