logotyp
Login

Digicamp

Projekt Digicamp

Projekt Digicamp


(Digital Education Readiness and Collaborative Virtual Environment for Math, Informatics and Physics education)

Covidová doba (a nejen ona) ukázala, jak je více než kdy jindy důležité a nutné využívat při výuce na základních a středních školách digitální technologie a on-line platformy (jako je e-learning). Současná situace ve světě ukazuje, že mít připravené on-line platformy i velké množství digitálních výukových materiálů, je sice nezbytnou, nikoli však dostačující podmínkou pro efektivní on-line vzdělávání.

DigiCAMP, mezinárodní projekt na tvorbu výukových programů pro virtuální realitu v oblastech matematiky, fyziky a informatiky, do kterého se zapojila i naše škola, přináší řešení, která do budoucna pomůžou žákům prostřednictvím hry snadněji pochopit probíraná témata. Tento projekt tak umožní lépe propojit on-line (lépe řečeno distanční) vzdělávání s tradiční prezenční výukou ve třídě.

Hlavním cílem projektu je vyvinout metodiku, jak mohou učitelé prostřednictvím 3D virtuálního světa efektivně učit a zároveň se do vzdělávání svých dětí mohou zapojit i rodiče. Tento projekt nabídne inovativní vzdělávací aktivity, vytvoří virtuální vzdělávací platformu, podpoří aktivní učení žáků a umožní studentům experimentovat a uvádět teoretické znalosti
do praxe. Žáci a studenti budou moci ve zvláštní části prostředí virtuální reality, tzv. virtuálních laboratořích, provádět experimenty, zkoumat různé postupy a hlouběji tak pochopit to, jak věci a jevy fungují.

Projekt DigiCAMP má také kromě jiného přispět k eliminaci negativních důsledků distančního vzdělávání, které byly zjištěny na základních a středních školách po zkušenostech s výukou během pandemie COVID-19. Ukázalo se, že je velmi důležité mít možnost sdílet znalosti, zkušenosti i zdroje učení mezi zúčastněnými stranami v oblasti vzdělávání.

Do projektu je zapojeno celkem šest partnerů:
 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích (ČR)
 Nový Edu, n. o. (Nitra, Slovensko)
 Consiglio Nazionale delle Ricerche (Řím, Itálie)
 Institouto Technologias Ypologistonkai Ekdoseon Diofantos (Patras, Řecko)
 Střední průmyslová škola strojní a stavební v Táboře (ČR)
 Základní škola Soběslav, Komenského 20 (ČR)

V rámci projektu proběhnou čtyři setkání (v Českých Budějovicích - ČR, v Patrasu – Řecko, v Palermu – Itálie a v Nitře - Slovensko).

Projekt je financován z prostředků Evropské unie.

Termín realizace projektu je plánován od 1.1.2022 do 31.12.2023.


Digicamp_plakát

Setkání partnerů projektu v ČB

Setkání partnerů projektu v ČB

Dne 25. 4. 2022 se uskutečnilo v Českých Budějovicích první setkání partnerů zapojených v projektu DigiCamp.

Na tomto setkání, kde naši školu zastupovali ředitel školy Mgr. Jan Holas a učitel Mgr. Štěpán Ježek, si partneři upřesnili rozdělení práce na jednotlivých částech projektu.

Setkání partnerů projektu v Patrasu

Setkání partnerů projektu v Patrasu


Dne 5. 12. 2022 se konalo druhé setkání projektu DigiCampu, tentokrát u druhého z partnerů.

V Řeckém Patrasu na místní univerzitě reprezentovali školu ředitel Mgr. Jan Holas a učitel Mgr. Lukáš Lis. Cílem tohoto setkání bylo představit již připravené výukové materiály, na kterých pracovali naši učitelé matematiky, a domluvit případné úpravy těchto materiálů. A také naplánovat další aktivity v projektu.


Setkání partnerů v Santě Margharitě (Itálie)

Setkání partnerů v Santě Margharitě (Itálie)


Poblíž italského města Janova v Santě Margharitě se ve středu 10. 5. 2023 uskutečnilo další setkání všech spolupracujících partnerů na projektu. Naši školu reprezentoval ředitel školy Mgr. Jan Holas a učitel Mgr. Lukáš Lis. Cílem tohoto setkání bylo tentokrát domluvit dokončení chybějících částí projektu a připravit k testování výukový program.


Setkání partnerů v Nitře (Slovensko)

Setkání partnerů v Nitře (Slovensko)


Závěrečné čtvrté setkání všech partnerů zapojených do projektu DigiCAMP se uskutečnilo v úterý 5. 12. 2023 ve slovenském městě v Nitře na místní technické univerzitě.

Na tomto setkání, kde se ladily poslední detaily k dokončení celého projektu a hlavně výukového programu, zastupovali naši školu Mgr. Jan Holas a Mgr. Iva Vančurová. Celý projekt pak bude prezentován pozvaným učitelům základních škol a odborné veřejnosti na setkání v Táboře 14. 12. 2023.

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
kontakty - telefon, email
rozvrhy tříd a učitelů
elektronická žákovská knížka
objednání - rušení obědů - jídelníček
suplování
home
HOME

Created by © 2015-2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy