logotyp
Login

Revitalizace školní zahrady

logo MŽP a SFŽP
Kliknutím na fotografii se přesunete do I-Alba.

Kliknutím na fotografii se přesunete do I-Alba.


Na podzim roku 2017 naše škola vytvořila projekt na revitalizaci školní zahrady, která přiléhá k objektu školní jídelny a je doposud využívána pro praktické činnosti žáků druhého stupně. Snažíme se postupně zahradu přetvořit tak, aby byla v budoucnu využívána jako venkovní přírodní učebna pro všechny žáky školy, ale také jako příjemné místo setkávání pro rodiče a školu, jako významná zelená oáza uprostřed tepelných ostrovů města. Projekt byl zadán k žádosti o dotaci od SFŽP. Měli jsme velikou radost, když jsme se na začátku prázdnin dozvěděli, že dotace byla přidělena ve výši 122 234,- Kč (dotace tvoří 85 % celkové ceny projektu).

V rámci tohoto projektu dojde k mnoha změnám. Budou vybudovány nová ohraničení vyvýšených záhonů pomocí půlených impregnovaných kmenů. Další části projektu jsou například vybudování bylinkové spirály, výstavba nového, dvoukomorového kompostu i s popisem toho, co do kompostu patří a co ne, výstavba jezírkového komplexu s mokřadním porostem, který by měl žákům ukázat možnosti čištění vody biologickými prostředky.

Dalším počinem je nahrazení bývalého živého plotu z ptačího zobu užitkovou ovocnou palmetou tvořenou jabloněmi a hrušněmi. Žáci budou mít možnost pečovat o stromy a sklidí i výsledky své práce.

Tyto přestavby jsou plánovány v průběhu školního roku 2017/2018 a 2018/2019. Hrubé stavební práce provede firma pana Jiřího Poláka, který byl nápomocen i při vytváření projektu a pomáhal zpracovávat celkovou projektovou dokumentaci. Na výsadbě rostlin už se podílejí i žáci naší školy, aby poznali které rostliny a jak je třeba osadit a jak o ně pečovat. Tyto informace jsou průběžně žákům předávány od renomované zahradnické firmy. Současně se některých prací účastní i veřejnost, například pokácením stávajícího živého plotu, se kterým nám ochotně pomohli někteří tatínkové žáků, ale i ti, kteří děti u nás na škole nemají, se rádi zapojili.

Toto všechno současně s již hotovou pergolou a stoly s lavicemi by mělo posloužit k častějšímu využití školní zahrady pro výuku v přírodovědných předmětech a přiblížení ekologické problematiky.

Tento projekt je financován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. www.mzp.cz, www.sfzp.cz .

                                                                     Jana Smíšková, Štěpán Ježek


Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
kontakty - telefon, email
rozvrhy tříd a učitelů
elektronická žákovská knížka
objednání - rušení obědů - jídelníček
suplování
home
HOME

Created by © 2015-2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy