Login

Vzdělání pedagogů školy v oblasti etické výchovy

06.04. 2016


   V tomto školním roce se naše škola přihlásila do projektu „Vzdělání pedagogů školy v oblasti etické výchovy a začlenění etické výchovy do vzdělávací praxe formou integrovaných hodin.“

   Cílem projektu, který vychází z analýzy potřeb školy, je ukázat žákům, že vypjaté situace, ke kterým často dochází v běžném životě, je možno řešit domluvou, rozborem a diskusí, nikoli agresí. Díky pravidelně vyučované etické výchově budeme moci žákům ukázat, že i ostatní lidé mají city. Žáci by si měli uvědomit, že ublížit mohou nejen pěstí, ale i tvrdým nebo nevhodně proneseným slovem.

   Snahou všech pedagogů bude eliminovat či alespoň zmírnit tvrdé a bezohledné jednání, které dle našeho pohledu vychází z patologického pohledu na svět, že silnější vždy vyhrává. Bohužel jsou dost často děti v jejich chování nekriticky podporovány svými rodiči, a proto se budeme snažit podnítit v žácích, aby nejprve o daných situacích přemýšleli a teprve následně s rozvahou jednali.

   Chceme docílit zkvalitnění mezilidských vztahů, snížení konfliktních situací ve škole, zlepšení sociálního klimatu ve třídách.

   V rámci projektu projdou pedagogové školy vzděláním ve formě tematických seminářů. Pro semináře jsme vybrali tato témata: „Spolupráce pedagoga s rodiči“, „Práce s odměnami a tresty ve škole“, „Asertivita jako obrana proti manipulaci“, „Prosociálnost a agresivita“ a „Prosociálnost a sebedůvěra“.

   Pro výuku v jednotlivých ročnících budou zakoupeny nové učebnice Etická výchova a pracovní listy.

   Začlenění etické výchovy do ŠVP a do výuky bude realizováno od nového školního roku 2016/2017.

                                                                        Mgr. Romana Bláhová

Zpět na hlavní výpis

kontakty - telefon, email
rozvrhy tříd a učitelů
elektronická žákovská knížka
objednání - rušení obědů - jídelníček
suplování
home
HOME

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy