Login

Školení v přípravném týdnu

03.10. 2016
Školení v přípravném týdnu

   V přípravném týdnu se všichni pedagogové naší školy zúčastnili školení z etické výchovy.

   Etická výchova je jedním z průřezových témat ve školním vzdělávacím programu a je realizována od tohoto školního roku v předmětech český jazyk a literatura, cizí jazyk, prvouka, vlastivěda, výchova k občanství, výchova ke zdraví, tělesná a výtvarná výchova.

   Dva dny jsme strávili v příjemné společnosti lektorů Jaroslavy Haisové a Františka Rozuma. Na programu byla témata Práce s odměnami a tresty, Spolupráce školy s rodinou, Prosociálnost a agresivita a Asertivita jako obrana proti manipulaci. Některé informace byly pro nás nové, řadu z nich jsme si osvěžili, a hlavně jsme diskutovali a vyměňovali jsme si své zkušenosti z praxe.

   Své znalosti, ale i zkušenosti ostatních můžeme používat ve většině vyučovacích hodin, neboť naší snahou je docílit zkvalitnění a zlepšení mezilidských vztahů, snížení konfliktních situací ve škole a zlepšení sociálního klimatu ve třídách.

                                                                                            
                                                                        Mgr. Romana Bláhová

Zpět na hlavní výpis

kontakty - telefon, email
rozvrhy tříd a učitelů
elektronická žákovská knížka
objednání - rušení obědů - jídelníček
suplování
home
HOME

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy