logotyp
Login

www.infoabsolvent.cz

 

   Na www.infoabsolvent.cz najdete především úplnou vzdělávací nabídku všech středních škol v ČR s množstvím informací o každé škole i oboru vzdělání.

  • vychází se z rejstříku škol, soustavy rámcových vzdělávacích programů, jsou uváděny i názvy školních vzdělávacích programů, 

  • je uvedeno asi 35 údajů o každé škole (telefony, www stránky, maily, vybavení, velikost školy, školné, vyučované jazyky, dny otevřených dveří apod.)

  • je uvedeno asi 40 údajů o každém nabízeném oboru (přihlášení/přijatí, název ŠVP, délka studia, údaje o přijímacích zkouškách, školné, údaje o výuce jazyků, údaje o výuce IT, profil a uplatnění absolventa, rozvržení učiva, obsah vzdělání),

  • velmi významné jsou podrobnosti o možnostech studia zdravotně postižených žáků (obory podle druhu postižení, druh integrace apod.).


   Na www.infoabsolvent.cz  rovněž najdete:

  • informace o uplatnění absolventů, požadavcích zaměstnavatelů, nezaměstnanosti absolventů a další, 

  • filmového průvodce světem práce, který pomáhá při rozhodování o volbě povolání,

  • poradce žákům, kteří mají problémy s učením a hrozí jim odchod ze školy.

   Uvedený informační systém byl vytvořen v Národním ústavu odborného vzdělávání v rámci systémového projektu ministerstva školství VIP Kariéra a je nejrozsáhlejším a nejúplnějším informačním systémem s plně aktuálními daty. Informace o studijních oborech i o přijímacím řízení můžete též získat např. na internetových portálech:

www.cermat.cz  (portál Centra zajišťujícího jednotné přijímací zkoušky)

www.atlasskolstvi.cz

www.stredniskoly.cz

www.vzdelani.cz

www.kraj-jihocesky.cz (odbor školství)
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
kontakty - telefon, email
rozvrhy tříd a učitelů
elektronická žákovská knížka
objednání - rušení obědů - jídelníček
suplování
home
HOME

Created by © 2015-2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy