Login

Nové informace k zápisu

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021.

Zápis k povinné školní docházce bude na základě těchto okolností probíhat v průběhu celého měsíce od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020.

Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením budeme organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Budeme upřednostňovat, pokud je to možné, podání přihlášky i bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole.

 

Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy: rmnmsi3,
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail): hospodar@zssobeslav.cz,
 3. poštou,
 4. osobním podáním po předchozí telefonické domluvě: 603 453 387, 723 756 154, 606 624 621, 381 200 981


Pokud bude podání učiněno pomocí e-mailu bez uznávaného elektronického podpisu, bude nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.


Zákonný zástupce, který bude požadovat odklad povinné školní docházky, doručí výše uvedeným způsobem:

 1. Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
 2. Žádost o odklad povinné školní docházky
 3. Doporučení pedagogicko-psychologické poradny
 4. Doporučení odborného lékaře (nebo klinického psychologa) či pediatrického lékaře.


Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a Žádost o odklad povinné školní docházky ke stažení zde.


Další potřebné informace k zápisu:

 1. K přihlášce je nutné doložit kopii rodného listu.
 2. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň nutné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.
 3. Zákonní zástupci, kteří odevzdali žádost o přijetí k základnímu vzdělávání ve své mateřské škole, již novou žádost neposílají.

 

Škola bude následně v průběhu měsíce dubna kontaktovat všechny zákonné zástupce pro případné doplnění informací a bude jim sděleno registrační číslo dítěte. Pod tímto registračním číslem budou do 8. května 2020 na webových stránkách školy a na vývěsní skříňce uvedeny výsledky zápisu.

Úvodní schůzka zákonných zástupců žáků přijatých do 1. tříd se bude konat 8. června 2020 v 16:00 hod. v budově školy.

Zpět na hlavní výpis

kontakty - telefon, email
rozvrhy tříd a učitelů
elektronická žákovská knížka
objednání - rušení obědů - jídelníček
suplování
home
HOME

Created by © 2015-2019 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy