logotyp
Login

Aktualizované informace k dobrovolnému nástupu žáků 1. stupně do školy od 25. 5. 2020

Vážení rodiče,

děkujeme Vám za vyplnění předchozího formuláře, ze kterého jsme vycházeli pro přípravu provozní doby a organizaci školních skupin.

Nyní na základě Vašich dotazů a dokumentu MŠMT „Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020“ Vás žádáme o závazné přihlášení Vašeho dítěte k osobní přítomnosti žáka I. stupně základní školy ve škole od 25. 5. 2020.

Současně zasíláme formulář čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Podepsané čestné prohlášení zákonným zástupcem odevzdají přihlášení žáci v pondělí 25. 5. 2020 před vstupem do školy. Bez tohoto prohlášení nebudou žáci vpuštěni do školy.

 

Pravidla pro přijímání žáků do školních skupin

1)     Maximální počet žáků ve skupině je 15.

2)     Složení skupin bude neměnné po celou dobu docházky do školy od 25. 5. 2020 do 30. 6. 2020.

3)     Upozorňujeme, že žáka nelze zařadit do školní skupiny později než 18. 5. 2020. Na později odevzdané přihlášky nebude brán zřetel.

4)     Do školních skupin budou přednostně přijímáni žáci od nejnižších ročníků až do naplnění kapacity, která bude stanovena na základě organizačních a personálních možností školy. Pokud v daném ročníku nebude již možno vzít všechny přihlášené žáky, ale pouze jen určitý počet, bude rozhodnuto o přijetí na základě losu mezi žáky daného ročníku.

5)     Skupiny žáků mohou být tvořeny žáky různých tříd a ročníků. Připomínáme, že nepůjde o klasickou výuku podle rozvrhu, bude se probírat stejné učivo, které bude i nadále poskytováno žákům vzdělávajícím se doma.

6)     Protože ve skupině může být jen 15 žáků a skupiny vytvořené po 18. 5. se nemohou měnit, nemusí mít Vaše dítě svoji třídní učitelku. Bude-li počet žáků ze třídy vyšší než 15, složení skupiny pro třídní učitelku bude určeno na základě času odchodu žáka ze školy, popřípadě losem.

7)     Škola povede evidenci docházky žáků. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny bude škola požadovat od zákonného zástupce důvod nepřítomnosti a informaci o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet.

vedení školy
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

METODIKA OCHRANY ZDRAVÍ A PROVOZU ZŠ DO KONCE ŠK. ROKU 2019/20
Zpět na hlavní výpis

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
kontakty - telefon, email
rozvrhy tříd a učitelů
elektronická žákovská knížka
objednání - rušení obědů - jídelníček
suplování
home
HOME

Created by © 2015-2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy