logotyp
Login

Informace k výuce od 30. 11.


Vážení rodiče,

sděluji Vám informace k nástupu žáků do školy od pondělí 30. 11. 2020.

Do školy se vrací žáci 3., 4. a 5. tříd a žáci 9. tříd. Budou se učit dle běžného rozvrhu, který platil od září.

Žáci II. stupně (s výjimkou 9. tříd) se budou střídat po týdnu v prezenční formě vzdělávání ve škole a distanční formě vzdělávání doma. Od pondělí 30. 11. nastupují do školy k prezenční formě vzdělávání žáci 6. ročníků dle běžného rozvrhu platného od září. Žáci 7. a 8. ročníků se budou doma vzdělávat distančně dle upraveného rozvrhu.

Povinnost žáků je nosit roušku po celou dobu pobytu ve škole. Prosím tedy, aby měl každý žák minimálně dvě roušky na každý den.

Školní družina bude pro žáky 1. až 4. tříd v provozu od 6:00 do 16:30. Pro žáky 5. tříd bude školní družina z kapacitních důvodů v provozu pouze ráno od 6:00 do 7:35 a během polední přestávky. Pro odchod žáků 1. až 4. tříd ze školní družiny platí opět zápisový lístek, který jste vyplňovali v září. Individuální změny je zapotřebí si domluvit s vychovatelkami.

Pro všechny žáky je nadále umožněna konzultace s učitelem ve škole (jeden žák - jeden učitel, může být přítomen i zák. zástupce). V případě zájmu o tuto konzultaci je zapotřebí se spojit s daným učitelem a konzultaci si předem domluvit. Kontakt na vyučující je na stránkách školy nebo Vám byly sděleny na třídních schůzkách.

Obědy žákům 3., 4., 5. a 9. tříd budou hromadně přihlášeny. Můžete si jen hlídat odhlášení oběda v případě neúčasti Vašeho dítěte ve škole. Žákům 6., 7. a 8. tříd NEBUDOU obědy hromadně přihlášeny. Obědy si prosím přihlaste sami, jak pro týden ve škole, tak v případě zájmu i pro týden distanční výuky.


Výdejní doba obědů pro strávníky:

10:30 – 11:00 žáci vzdělávající se distančním způsobem do jídlonosičů

11:00 – 13:45 zaměstnanci a žáci školy

13:45 – 14:00 žáci vzdělávající se distančním způsobem do jídlonosičů

Oběd je možné vydat jen osobě, které nebyla nařízena karanténa ani zakázána přítomnost ve škole a pouze v době určené pro výdej do jídlonosičů.

                           S přáním hezkého dne a pevného zdraví

                                                            Mgr. Jan Holas, ředitel školy

Zpět na hlavní výpis

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
kontakty - telefon, email
rozvrhy tříd a učitelů
elektronická žákovská knížka
objednání - rušení obědů - jídelníček
suplování
home
HOME

Created by © 2015-2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy