Login

Školní družina


Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Školní družina není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Školní družina je určena k zájmovému vzdělávání, umožňuje zájmové i odpočinkové činnosti a různé formy přípravy na vyučování.

 

Provoz školní družiny 5:45 – 16:30 hod.

 

Vedoucí školní družiny – Mgr. Jana Smíšková

 

Vychovatelky školní družiny:

     Hesová Jana (1.A, 4.B)              

      Macháčková Jitka (1.B, 5.A)

      Máchová Věra (2.A, 4.A)

      Malknechtová Alena (2.B)

      Pechová Dagmar (3.A, 5.B)

      Podhradská Jitka (3.B)

      Vilímková Radka (3.C)


 

Telefon do školní družiny: 732 751 342

 

Rámcový režim dne ŠD

5:45 - 7:35   odpočinkové činnosti
    sportovní činnosti - tělocvična
7:55 - 11:30   půlené hodiny - 1. třídy - zájmové činnosti a
    pracovně-technické logopedie
    odpočinkové činnosti
11:30 - 13:00   oběd, hygiena
    individuální odpočinkové činnosti
13:00 - 14:00   rekreační a zájmové činnosti
    pobyt venku, vycházka
14:00 - 16:30   hygiena, odchody žáků
    didaktické hry, příprava žáků na vyučování
    individuální odpočinkové činnosti
    odchody žáků
kontakty - telefon, email
rozvrhy tříd a učitelů
elektronická žákovská knížka
objednání - rušení obědů - jídelníček
suplování
home
HOME

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy